Normuren & W-bestand

Niets is onmogelijk voor hen die willen!

Medewerkers realiseren alleen de juiste productiviteit als zij de normen exact weten en hier ook op aangestuurd worden.

Daarnaast is het van essentieel belang dat het personeelsbestand is afgestemd op de verschillende werkzaamheden en taken. Dit qua aantallen medewerkers, contractvormen, etc.

Door enerzijds alle taak-normuren uit PMT of R&R te halen en die onder te brengen bij de juiste medewerker(s) maak je de gewenste norm inzichtelijk en kunnen leidinggevenden hierop sturen.

Anderzijds door alle contracten in beeld te brengen maak je inzichtelijk of jouw personeelsbestand wel past bij de uit te voeren werkzaamheden.

Tot slot worden in mijn aanpak alle eventuele “filiaalspecifieke uren” concreet ingedeeld bij de juiste taken en dus medewerkers.

Hierdoor creëren we ultieme duidelijkheid voor elke stuurman aan boord!