Evaluatie

Het functioneren van Management-teamleden als functionaris én als teamlid dient een jaar na hun aanstelling geëvalueerd te worden om over te kunnen gaan tot definitieve benoeming.

Medewerkers, aangesteld als MT-lid krijgen een jaar de tijd om te groeien in hun nieuwe rol. Het functioneren wordt tussentijds geëvalueerd en beoordeeld en na een jaar vindt de definitieve evaluatie plaats. Dit onder andere door middel van een uitgebreide enquete onder alle betrokkenen en een terugkoppeling hiervan.

Hierdoor houden we voortdurend zicht op de ontwikkeling en functioneren van deze medewerkers.

Niets is onmogelijk voor hen die willen!